Facebook Pixel Code

Saopštenje u vezi sa slučajem vijetnamskih radnika - DOSADAŠNJE REAKCIJE DRŽAVE IZUZETNO ZABRINJAVAJUĆE!