Facebook Pixel Code

OKRUGLI STO „PROMOCIJA PRAVA ŽRTAVA U SRBIJI KROZ PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI – PRISTUP BAZIRAN NA LJUDSKIM PRAVIMA“ I OBELEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA UKIDANJA ROPSTVA – 2012.