Facebook Pixel Code

Pokrenuta kampanja za zakonsku zabranu telesnog kažnjavanja maloletnika